Over ons

OBS Futura is een openbare basisschool. Iedereen is welkom. We schenken aandacht aan de verschillen tussen leerlingen. We hebben daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. We willen de leerlingen begrip en respect bijbrengen voor mensen uit eigen en andere culturen. We vinden het belangrijk dat elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich op onze school thuis voelt. Daarom zullen levensbeschouwelijke en maatschappelijke onderwerpen van verschillende kanten worden belicht. Als openbare basisschool staan we open voor ieders godsdienst of levensbeschouwing en zullen dat ook bij het onderwijs eerbiedigen.

De leerkrachten werken op een school waar ze trots op zijn. Een school waar kwaliteit wordt geleverd, mede door eigentijds aanbod en een eigentijdse aanpak en die daardoor bij alle belanghebbenden (kinderen, ouders, gemeente, stichting, inspectie) een goede naam heeft.

  • wij willen onze leerlingen een stimulerende, rijke omgeving bieden.
  • wij willen dat onze leerlingen in die omgeving zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die met een positief zelfbeeld en mondig de wereld tegemoet treden.
  • wij willen een veilige, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat waarin we de samenhorigheid tussen leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen bevorderen.
  • wij willen een schoolklimaat waarin we de individuele ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten stimuleren.

OBS Futura

Directeur:  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl