Ouderraad

De ouderraad vormt een schakel in het overleg en de samenwerking tussen de ouders en het team. De OR bestaat uit een door de ouders gekozen vertegenwoordiging en is gericht op het stimuleren en vergroten van de ouderbetrokkenheid van de ouders bij de school en het activeren hiervan.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • het coördineren van ouderparticipatie
  • het organiseren van activiteiten en evenementen in samenwerking met het team, zoals feestdagen, sport- en spelactiviteiten.

Bij de deelname van deze activiteiten is het wel de bedoeling dat de privacy gewaarborgd wordt.

De leden:

  • Nanda Bleeker  (voorzitter)
  • Astrid Hermans (secretaris)
  • Ilona Hemmen
  • Marion Boven 
  • Sandra Loer
  • Ingrid Hulshof
  • 2 vacatures

OBS Futura

Adjunct-directeur: Mevr. Ina Gils

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl