Programmeren

 Programmeren is instructies geven aan een computer. Op die manier kan je communiceren met een computer. Probleemoplossend denken is een belangrijke vaardigheid bij het programmeren. Door kinderen deze vaardigheid al vroeg aan te leren, zullen kinderen er gewend aan raken om op deze manier te denken.

Bij ons op school gebruiken we verschillende mogelijkheden om de  kinderen te leren programmeren. Natuurlijk beginnen kinderen op school niet meteen met een “echte” programmeertaal. Speelgoed is ideaal om kinderen op de basisschool te leren programmeren. Het is zowel leuk als leerzaam. In de onderbouw (groep 1 t/m 3) leren kinderen programmeren met een Bee-Bot.

Voor kinderen in de midden- en de bovenbouw (groep 3 t/m 8) is Scratch een geschikte programmeertaal om mee te leren programmeren. Scratch is een programmeertaal om games mee te maken. Het is heel laagdrempelig, omdat er wordt geprogrammeerd in blokken.

Ook wordt in alle groepen gewerkt met Lego. Door het werken met Lego six-bricks, Lego Learn to learn, Lego Wedo en Lego Mindset  leren de  kinderen de eerste programmeer vaardigheden op een leuke manier.

OBS Futura

Directeur:  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl