Groep 7

 

 

Het dagelijks programma in de klas is:

  • Elke dag taal en/of spelling
  • Rekenen
  • Lezen: zowel Estafettelezen als Nieuwsbegrip, technisch lezen en stillezen

Verspreid door de week krijgen ze Engels, Schrijven (pennenstreken), Geschiedenis (Tijdzaken), Natuurzaken (Biologie en techniek in één), Aardrijkskunde en Topografie (Wereldzaken), Sociale talenten (methode voor sociaal emotionele ontwikkeling) en godsdienst.

Verder kijken de kinderen het TV-Weekjournaal en krijgen zij twee keer in de week gymnastiek.

We werken via het directe instructiemodel. Dit houdt in het kort in dat kinderen, die al snel zelfstandig aan het werk kunnen, hier ook de mogelijkheid toe krijgen en dat kinderen die meer instructie nodig hebben, deze ook aangeboden krijgen. Voor kinderen die daarna nog extra instructie nodig hebben, is de instructietafel. Hier kan de leerkracht samen met een groepje kinderen de leerstof nog eens doornemen, op een andere manier aanbieden of extra hulpmateriaal gebruiken.

SOOOG Magazine - februari 2022

Gepubliceerd door: SOOOG
Wat zou het mooi zijn als we iedere dag voor alle kinderen inspirerend, uitdagend en rijk kunnen maken met opvang en onderwijs. Opvang en onderwijs waarin kinderen de ruimte krijgen om te leren en eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling, zodat ze hun talenten gaan ontdekken en ontplooien. 
 

Vakantieoverzicht 2022-2023

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakanties van schooljaar 2022-2023 zijn bekend.
 

Vakantieoverzicht 2021-2022

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakanties voor 2021-2022 zijn bekend.   
 

OBS Futura

Directeur:  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl