Groep 7

 

 

Het dagelijks programma in de klas is:

  • Elke dag taal en/of spelling
  • Rekenen
  • Lezen: zowel Estafettelezen als Nieuwsbegrip, technisch lezen en stillezen

Verspreid door de week krijgen ze Engels, Schrijven (pennenstreken), Geschiedenis (Tijdzaken), Natuurzaken (Biologie en techniek in één), Aardrijkskunde en Topografie (Wereldzaken), Sociale talenten (methode voor sociaal emotionele ontwikkeling) en godsdienst.

Verder kijken de kinderen het TV-Weekjournaal en krijgen zij twee keer in de week gymnastiek.

We werken via het directe instructiemodel. Dit houdt in het kort in dat kinderen, die al snel zelfstandig aan het werk kunnen, hier ook de mogelijkheid toe krijgen en dat kinderen die meer instructie nodig hebben, deze ook aangeboden krijgen. Voor kinderen die daarna nog extra instructie nodig hebben, is de instructietafel. Hier kan de leerkracht samen met een groepje kinderen de leerstof nog eens doornemen, op een andere manier aanbieden of extra hulpmateriaal gebruiken.

Mijn School

Gepubliceerd door: OBS Futura
De link naar Mijn School is:https://10sz00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html
 

OBS Futura

Directeur:  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl