Groep 5

 Er zijn twee groepen 5; 5a en 5b. In groep 5a zitten 17 en in groep 5b zitten 18 kinderen. De kinderen van groep 5a krijgen op maandag, dinsdag, woensdag les van juf Monique, donderdag en vrijdag les van juf Ina Molenkamp. De kinderen van groep 5b op maandag van juf Henriette en op dinsdag t/m vrijdag van juf Aldi. 

Het begin van het schooljaar staat in het teken van groepsvorming. Dit zijn de "gouden weken". Wij vinden het belangrijk dat we samen verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer in onze groep en voor een gezellig lokaal. Samen met de kinderen stellen we groepsafspraken op. Door middel va spelvormen, coöperatieve werkvormen en rollenspel leren we samenwerken en overleggen.

Het leren in groep 5:
Er wordt voortgegaan op hetgeen in vorige groepen door de kinderen is geleerd.
Het dagelijks programma in de klas is:

's Morgens:

  • Taal
  • Rekenen
  • Spelling
  • Begrijpend lezen
  • Lezen

's Middags

  • Wereldoriëntatie
  • Verkeer
  • Studievaardigheden
  • Sociale/Emotionele competenties
  • Engels

Elke dag wordt op het bord genoteerd wat er die dag geleerd wordt.

Daarnaast wordt tijd besteed aan beeldende vorming. Verder krijgen zij twee keer in de week gymnastiek (op dinsdag-en woensdagmorgen).

We werken volgens het directe instructie model. Dit houdt in het kort in dat kinderen, die als snel zelfstandig aan het werk kunnen, hier ook de mogelijkheid toe krijgen en dat kinderen die meer instructie nodig hebben, deze ook aangeboden krijgen. Voor kinderen die daarna nog extra instructie nodig hebben, is de instructietafel. Hier kan de leerkracht samen met een groepje kinderen de leerstof nog eens doornemen, op een andere manier aanbieden of extra hulpmateriaal gebruiken. We leren de kinderen rustig en gestructureerd te werken en zorg te dragen vor hun gemaakte werk. Het werk ziet er dus netjes en verzorgd uit, de kinderen controleren of alles gemaakt is en kijken het werk zelf na (dit wordt altijd gecontroleerd door de leerkracht). Zaakvakken worden meestal gezamenlijk met de hele groep nagekeken. 

Gedurende het jaar zullen we aan verschillende projecten meedoen. Ook kan het voorkomen dat we een excursie buitenschools organiseren.
Dit jaar starten we op dinsdagmiddag met STEAM. Dit staat voor Science, Technology, Engineering, Art en Mediawijsheid. De groepen 3 t/m 5 zullen in circuitvorm gaan werken aan bepaalde thema's. Ze gaan o.a. proefjes doen, krijgen muziekles, beeldende vorming, programmeren, creatief schrijven en gaan werken aan mediawijsheid. Thema's voor dit jaar zijn: Ik ben ik, Energie en Duurzaamheid en Geluid (NEMO).

SOOOG MAGAZINE 2021 - FEBRUARI

Gepubliceerd door: SOOOG
Wij zijn ontzettend trots op alle mooie ontwikkelingen die wij zien. Zonder al ons personeel dat op het moment van schrijven heel druk is met het vormgeven van afstandsonderwijs en noodopvang, zouden die ontwikkelingen niet mogelijk zijn. Het geeft ons vertrouwen dat we met elkaar de toekomst goed tegemoet kunnen zien en daar zijn we heel trots op. Omdat alle kinderen in onze regio, ook in deze tijd, recht hebben op het allerbeste onderwijs en de allerbeste opvang.
 

Vakantieoverzicht 2021-2022

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakanties voor 2021-2022 zijn bekend.   
 

Mijn School

Gepubliceerd door: OBS Futura
De link naar Mijn School is:https://10sz00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html
 

OBS Futura

Directeur (interim):  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl