Groep 5

Er zijn twee groepen 5; 5a en 5b. Groep 5a zit bij groep 6a in een combinatiegroep en groep 5b zit samen met groep 4 in een groep.

De kinderen van groep 5a/6a krijgen op maandag, dinsdag, woensdag les van juf Monique en op donderdag en vrijdag les van juf Ina Molenkamp. De kinderen van groep 4/5b krijgen van maandag van t/m vrijdagochtend les van juf Aldi. Vrijdagmiddag krigt deze groep les van juf Lita.

Het begin van het schooljaar staat in het teken van groepsvorming. Dit zijn de "gouden weken". Wij vinden het belangrijk dat we samen verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer in onze groep en voor een gezellig lokaal. Samen met de kinderen stellen we groepsafspraken op. Door middel va spelvormen, coöperatieve werkvormen en rollenspel leren we samenwerken en overleggen.

Het leren in groep 5:
Er wordt voortgegaan op hetgeen in vorige groepen door de kinderen is geleerd.
Het dagelijks programma in de klas is:

's Morgens:

  • Taal
  • Rekenen
  • Spelling
  • Begrijpend lezen
  • Lezen

's Middags

  • Wereldoriëntatie
  • Verkeer
  • Studievaardigheden
  • Sociale/Emotionele competenties
  • Engels

Elke dag wordt op het bord genoteerd wat er die dag geleerd wordt.

Daarnaast wordt tijd besteed aan beeldende vorming. Verder krijgen zij twee keer in de week gymnastiek (op dinsdag-en woensdagmorgen).

We werken volgens het directe instructie model. Dit houdt in het kort in dat kinderen, die als snel zelfstandig aan het werk kunnen, hier ook de mogelijkheid toe krijgen en dat kinderen die meer instructie nodig hebben, deze ook aangeboden krijgen. Voor kinderen die daarna nog extra instructie nodig hebben, is de instructietafel. Hier kan de leerkracht samen met een groepje kinderen de leerstof nog eens doornemen, op een andere manier aanbieden of extra hulpmateriaal gebruiken. We leren de kinderen rustig en gestructureerd te werken en zorg te dragen vor hun gemaakte werk. Het werk ziet er dus netjes en verzorgd uit, de kinderen controleren of alles gemaakt is en kijken het werk zelf na (dit wordt altijd gecontroleerd door de leerkracht). Zaakvakken worden meestal gezamenlijk met de hele groep nagekeken. 

Gedurende het jaar zullen we aan verschillende projecten meedoen. Ook kan het voorkomen dat we een excursie buitenschools organiseren.
Dit jaar starten we op dinsdagmiddag met STEAM. Dit staat voor Science, Technology, Engineering, Art en Mediawijsheid. De groepen 3 t/m 5 zullen in circuitvorm gaan werken aan bepaalde thema's. Ze gaan o.a. proefjes doen, krijgen muziekles, beeldende vorming, programmeren, creatief schrijven en gaan werken aan mediawijsheid. Thema's voor dit jaar zijn: Ik ben ik, Energie en Duurzaamheid en Geluid (NEMO).

Mijn School

Gepubliceerd door: OBS Futura
De link naar Mijn School is:https://10sz00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html
 

OBS Futura

Directeur:  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl