Groep 3

In groep 3 staan de vakken taal/lezen, rekenen en schrijven centraal. Deze vakken komen dagelijks aan de orde. Hieronder leest u meer over deze vakken. Voor het taal-en leesonderwijs gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen KIM versie.  Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Technisch lezen
  • Spellen
  • Begrijpend lezen
  • Functioneel en creatief schrijven
  • Spreken en luisteren
  • Boekoriëntatie en verhaalbegrip
  • Woordenschat

De leerlijnen lezen, taal en spelling in Veilig Leren Lezen maken deel uit van een doorgaande lijn vanuit de kleutergroep en toewerkend naar groep 4.

We leren schrijven met de methode Pennenstreken; deze sluit aan bij Veilig leren lezen. De kinderen leren de letters schrijven die ze in de leesles hebben geleerd. De schrijfletters worden eerst als losse letters aangeboden in blokschrift. Als de kinderen alle schrijfletters hebben geleerd, komen geleidelijk de verbindingen tussen de letters aan de orde. 

Voor het rekenonderwijs gebruiken wij Wereld in Getallen. Elke les heeft steeds dezelfde opbouw en start met een automatiseringsoefening. Bij de instructie staat altijd een rekenstrategie centraal. De leerkracht geeft instructie voor oriëntatie en begripsvorming, vervolgens oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren. Oefenen en herhalen zorgt voor een goed fundament. In elk blok wordt ook aandacht besteed aan meten, meetkunde, tijd en geld rekenen. Er is verlengde instructie voor kinderen die moeite hebben met de leerstof. Voor rekensterke kinderen is er verrijkingsstof.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We werken de eerste weken aan de groepsvorming. Dit zijn de "gouden weken". Wij zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer in onze groep. Samen met de kinderen stellen we groepsafspraken op. Zo leren we samenwerken en te overleggen waarbij er veel aandacht is voor sociale vaardigheden. Samen maken we er een fijn schooljaar van.

Naast expressie en bewegingsonderwijs geven wij ook lessen over techniek en natuur. Per schooljaar worden er verschillende thema's aangeboden. Een deel van deze thema's zal terugkomen als onderdeel van STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts en Mediawijsheid)
Dit staat wekelijks op het programma.
Centraal staat: Zelf ontdekken, onderzoeken, ontwerpen, proberen, opnieuw proberen en leren van je fouten.

De groepen 3 t/m 5 werken samen in circuitvorm aan proefjes, muziek, beeldende vorming, programmeren, creatief schrijven en mediawijsheid.
De leerlingen doen dit vanuit een onderzoekende houding die belangrijk is voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Waar mogelijk worden ook verbindingen aangegaan met andere vakken.

Vitaliteitscampus Scheemda

Gepubliceerd door: OBS Futura
Uit: nieuwsbrief Oldambt november 2023
 

NSA SOOOG

Gepubliceerd door: OBS Futura
Uit: Nieuwsbrief Oldambt november 2023
 

SOOOG Magazine oktober 2023

Gepubliceerd door: SOOOG
Lees in het allernieuwste SOOOG Magazine, De Kindertalentenfluisteraar, Lessen van het speciaal basisonderwijs, ‘Andere ouders doen ook maar wat' en nog veel meer interessante artikelen.
 

OBS Futura

Directeur:  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl