Groep 3

 In groep 3 staan de vakken taal/lezen, rekenen en schrijven centraal. Deze vakken komen dagelijks aan de orde. Hieronder leest u meer over deze vakken.

Voor het taal-en leesonderwijs gebruiken we de nieuwe methode Veilig leren lezen KIM versie
Veilig leren lezen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Technisch lezen
  • Spellen
  • Begrijpend lezen
  • Functioneel en creatief schrijven
  • Spreken en luisteren
  • Boekoriëntatie en verhaalbegrip
  • Woordenschat

De leerlijnen lezen, taal en spelling in Veilig leren lezen maken deel uit van een doorgaande lijn vanuit de kleutergroep en toewerkend naar groep 4.

Naast de methode 'Veilig leren lezen' leren we de letters schrijven met de methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij Veilig leren lezen. De kinderen leren de letters schrijven die ze in de leesles hebben geleerd. De schrijfletters worden eerst als losse letters aangeboden in blokschrift. Pas wanneer de kinderen de schrijfletters als losse letters hebben geleerd, komen geleidelijk de verbindingen tussen de letters aan de orde. 

Voor het rekenonderwijs gebruiken wij de methode Wereld in getallen. Er wordt in elk blok ook tijd besteed aan meten, meetkunde, tijd en geld rekenen. Elke les duurt 50 tot 60 minuten en heeft steeds dezelfde opbouw. De les start standaard met een automatiseringsoefening. Bij de instructie staat altijd een onderwerp (rekenstrategie) centraal.
De methode is opgebouwd volgens de 'dakpanconstructie'. Eerst geeft de leerkracht instructie voor oriëntatie en begripsvorming, vervolgs oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren. Oefenen en herhalen zorgen voor een goed fundament. 
Kinderen die moeite hebben met de aangeboden leerstof krijgen verlengde instructie. Voor rekensterke kinderen is er verrijkingsstof.

We geven ook lessen over techniek en natuur. Per schooljaar worden er verschillende thema's aangeboden. Een deel van deze thema's zal terugkomen als onderdeel van STEAM, dit staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mediawijsheid. Eén keer per week staat het op het programma. De kinderen gaan zelf zoveel mogelijk ontdekken, onderzoeken, proberen, fouten maken en opnieuw proberen. Muziek, handvaardigheid, tekenen, dans en drama zijn ook een onderdeel hiervan. De leerlingen doen dit vanuit een onderzoekende houding die belangrijk is voor het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden. Waar mogelijk worden ook verbindingen aangegaan met andere vakken. 

Wij zullen weer aan verschillende projecten meedoen o.a. Kinderboekenweek: thema "Worden wat je wil". LEESBINGO lezen en activiteiten vanuit het Wetenschapsknooppunt Noord Nederland. 
Projecten bieb, excursie Natuur & Milieu Educatie, en een theaterbezoek Klinker. 
We doen graag een beroep op u, ouders, voor het vervoer van de kinderen.

SOOOG MAGAZINE 2021 - FEBRUARI

Gepubliceerd door: SOOOG
Wij zijn ontzettend trots op alle mooie ontwikkelingen die wij zien. Zonder al ons personeel dat op het moment van schrijven heel druk is met het vormgeven van afstandsonderwijs en noodopvang, zouden die ontwikkelingen niet mogelijk zijn. Het geeft ons vertrouwen dat we met elkaar de toekomst goed tegemoet kunnen zien en daar zijn we heel trots op. Omdat alle kinderen in onze regio, ook in deze tijd, recht hebben op het allerbeste onderwijs en de allerbeste opvang.
 

Vakantieoverzicht 2021-2022

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakanties voor 2021-2022 zijn bekend.   
 

Mijn School

Gepubliceerd door: OBS Futura
De link naar Mijn School is:https://10sz00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html
 

OBS Futura

Directeur (interim):  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl