Roosters

Schooltijden

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

 

van      tot

van      tot

van      tot

van      tot

van      tot

Groep 1

08.30-14.15

08.30-14.15

08.30-12.30

08.30-14.15

--------------

Groep 2 en 3

08.30-14.15

08.30-14.15

08.30-12.30

08.30-14.15

08.30-12.30

Groep 4 t/m 8

08.30-14.15

08.30-14.15

08.30-12.30

08.30-14.15

08.30-14.15

 

We werken volgens een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag ook op school eten.

Groep 1 is op vrijdag vrij en groep 2 en 3 zijn op vrijdagmiddag vrij.                                    

De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen, zodat we echt op tijd kunnen beginnen.

Alle groepen hebben op dinsdag en woensdag gym. Op woensdag krijgen zij gym van Alies Visser (vakleerkracht gym)

OBS Futura

Directeur:  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl