Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021 (PDF)
Protocol voorkoming lesuitval (PDF)
Schoolgids 2021-2022 (PDF)
Pestprotocol (PDF)
Jaarinformatie 2021-2022 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op scholen (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen (PDF)
Regeling toelating van leerlingen (PDF)
Privacyverklaring (PDF)
Gedragscode (PDF)

OBS Futura

Directeur (interim):  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl